Privacybeleid

1. Inleiding

Welkom bij Shopify

Als onderdeel van onze missie om de handel voor iedereen beter te maken, verzamelt en verwerkt Shopify Inc. en haar affiliates, waaronder Shopify Data Processing (VS) Inc., Shopify Payments (VS) Inc., Shopify (VS) Inc. en Shopify International Limited ( gezamenlijk, "Shopify") veel informatie. Dit Privacybeleid is bedoeld om u beter te helpen begrijpen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en opslaan—, of u nu een merchant of eindgebruiker bent die de producten, toepassingen of services van Shopify gebruikt (gezamenlijk de "Services"), een klant die winkelt in een winkel die onze technologie gebruikt, een klant die zich heeft aangemeld voor Shopify Pay, een deelnemer aan het "Partners"-programma van Shopify, of dat u gewoon deze website bezoekt. Door gebruik te maken van een van de Services van Shopify, of door een merchant te benaderen met behulp van de Services van Shopify, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid en, indien van toepassing, de Servicevoorwaarden.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze privacypraktijken weer te geven of om andere operationele , wettelijke of reglementaire redenen. Als we materiële wijzigingen aanbrengen aan dit Privacybeleid, zullen we u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen door het herziene beleid op deze Website te plaatsen en, waar van toepassing, op andere manieren. Door deze Website of de Support Service te blijven gebruiken nadat deze wijzigingen zijn geplaatst, gaat u akkoord met het herziene beleid.

2. Informatie van merchants

Privacy is belangrijk! Als u een merchant bent, moeten uw klanten begrijpen hoe u (en hoe Shopify) hun persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt als de gegevensbeheerder. Als u de Services gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u een actueel en nauwkeurig privacybeleid in uw winkel plaatst dat voldoet aan de wetgeving die van toepassing is op uw bedrijf. U stemt er ook mee in toestemming te krijgen van uw klanten voor het gebruik van en toegang tot hun persoonlijke informatie door Shopify en andere derden. Als u bovendien gevoelige persoonlijke informatie van uw klanten verzamelt (inclusief informatie met betrekking tot medische of gezondheidsomstandigheden, raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap of seksualiteit), gaat u ermee akkoord om bevestiging te krijgen, uitdrukkelijke toestemming van uw klanten voor het gebruik en de toegang van gevoelige persoonlijke informatie door Shopify en andere derden. Om u op weg te helpen met het maken van uw eigen privacybeleid, kunt u onze generator voor privacybeleid raadplegen.

Welke informatie verzamelen we van merchants en waarom?

 • Wij verzamelen uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en betalingsgegevens (bijvoorbeeld uw creditcardgegevens) rechtstreeks van u.

  • Wij gebruiken deze informatie om u onze Services te leveren; bijvoorbeeld om uw identiteit te bevestigen, contact met u op te nemen, u te voorzien van reclame en marketing en u te factureren. We gebruiken deze informatie ook om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de wettelijke vereisten.
   • We verzamelen gegevens over de Shopify-websites die u bezoekt vanaf uw toestel. We verzamelen ook gegevens over hoe en wanneer u toegang krijgt tot uw account en het Shopify-platform, inclusief informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw netwerkverbinding, jouw IP-adres en informatie over hoe u door de Shopify-interface bladert.
  • We gebruiken deze informatie om je toegang te geven tot onze Services en deze te verbeteren; bijvoorbeeld om onze platforminterface gebruiksvriendelijker te maken. We gebruiken deze informatie ook om de Services voor u te personaliseren; bijvoorbeeld door de volgorde van de apps in de Shopify-app store te verschuiven om uw apps te tonen waarvan we denken dat ze interessant voor u zijn. Ten slotte kunnen we deze informatie gebruiken om u te voorzien van advertenties of marketing.
   • Na het voltooien van het aanmeldingsproces voor de Services en afhankelijk van jouw locatie, kunnen we namens u een Shopify Payments-account maken. Als u een Shopify Payments-account activeert (van toepassing op merchants waar Shopify Payments wordt aangeboden), dan verzamelen we uw vestigingsadres, bedrijfstype, bedrijfsidentificatienummer, geboortedatum (als u een individuele merchant bent), bank rekeninggegevens en door de overheid uitgegeven identificatiegegevens, indien van toepassing, zoals uw Burgerservicenummer, of, als alternatief, als u een Canadese merchant bent en ervoor kiest om uw Burgerservicenummer niet op te geven, een kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs rechtstreeks van u.
  • We gebruiken deze informatie om een Shopify Payments-account voor u te maken, om u Shopify Payments-services te bieden, inclusief fraude en risicomonitoring, en om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten.
   • Wij verzamelen persoonlijke informatie over jouw klanten die met ons deelt of die klanten verstrekken tijdens het winkelen of bij het afrekenen.
  • Wij gebruiken deze informatie om u onze Services te leveren en zodat u bestellingen kunt verwerken en uw klanten beter van dienst kunt zijn.
   • Waar we jouw identiteit moeten verifiëren (bijvoorbeeld als er bezorgdheid is over identiteitsdiefstal, of als u hulp inroept en we uw account moeten verifiëren), kunnen we u vragen ons door de overheid verstrekte identificatie-informatie te verstrekken.
   • We gebruiken sommige persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om een bepaald niveau van geautomatiseerde besluitvorming te voeren, we gebruiken bijvoorbeeld bepaalde persoonlijke informatie om ons te helpen accounts op risico- of fraudekwesties te screenen.
   • We zullen ook persoonlijke informatie gebruiken in andere gevallen waarin u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Wanneer verzamelen we deze informatie?

 • Wij verzamelen persoonlijke informatie wanneer u zich aanmeldt voor onze Services, wanneer u onze Services bezoekt of anderszins ons de informatie verstrekt.

 • We werken ook samen met derde partijen die ons informatie verstrekken over merchants of potentiële merchants, bijvoorbeeld om ons te helpen bij het uitsluiten van merchants die te maken hebben met fraude.

Wanneer en waarom delen we deze informatie met derden?

 • Shopify werkt samen met verschillende externe partijen en serviceproviders om jou van onze Services te voorzien en we kunnen persoonlijke informatie met hen delen om deze inspanningen te ondersteunen.

 • We kunnen jouw informatie ook delen in de volgende omstandigheden:

  • om te voorkomen, onderzoeken of om actie ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoede fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze Servicevoorwaarden of enige andere overeenkomst gerelateerd aan de Services of anderszins wettelijk vereist.
   • om ons te helpen bij het uitvoeren van marketing- en/of advertentiecampagnes.
   • om te voldoen aan wettelijke vereisten, of om te reageren op wettige gerechtelijke bevelen, dagvaardingen, bevelschriften of andere verzoeken van overheidsinstanties (inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
 • Persoonlijke informatie kan ook worden gedeeld met een bedrijf dat onze onderneming verwerft, hetzij door fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of een andere soortgelijke transactie of procedure. Als dit gebeurt, plaatsen we een bericht op onze homepage.

 • Shopify zal altijd uw toestemming vragen alvorens uw persoonlijke informatie met derden te delen voor andere doeleinden dan die beschreven in deze Sectie 2.

  • Shopify is verantwoordelijk voor alle verdere overdracht van persoonlijke informatie aan derden in overeenstemming met het EU-VS Privacy Shield Framework, het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework en de Canadese Wet Personal Information Protection and Electronic Documents (PIPEDA).

3. Informatie van klanten

Welke informatie verzamelen we van de klanten van onze merchants en waarom?

 • We verzamelen de naam van de klanten van onze merchants, het e-mailadres, het verzend- en factuuradres, de betalingsgegevens, de bedrijfsnaam, het telefoonnummer, het IP-adres, informatie over door jou geïnitieerde bestellingen, informatie over door Shopify ondersteunde winkeliers die jij bezoekt en informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt.

  • We gebruiken deze informatie om onze merchants van de Services te voorzien, inclusief ondersteunende en verwerkingsopdrachten, risico- en fraude-screening, authenticatie en betalingen. We gebruiken deze informatie ook om onze Services te verbeteren.
  • Als u zich aanmeldt voor Shop Pay, bewaren en gebruiken wij deze informatie om uw betalingsinformatie vooraf in te vullen. We gebruiken deze informatie bovendien om uw ervaring aan te passen en te verbeteren wanneer u de winkel van een merchant bezoekt door u goederen en services aan te bieden die waarschijnlijk interessant voor u zijn.
   • We gebruiken sommige van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt om een bepaald niveau van geautomatiseerde besluitvorming uit te voeren. We gebruiken bijvoorbeeld bepaalde persoonlijke informatie (bijvoorbeeld IP-adressen of betaalgegevens) om bepaalde mogelijk frauduleuze transacties automatisch voor een korte periode te blokkeren.

Wanneer verzamelen we deze informatie?

 • We verzamelen deze informatie rechtstreeks van u of uw apparaat wanneer u een winkel gebruikt of bezoekt die onze Services gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u de website van een merchant bezoekt, een bestelling plaatst of u aanmeldt voor een account op de website van een verkoper.

 • We verzamelen deze informatie ook wanneer u zich aanmeldt voor Shop Pay, of Shop Pay gebruikt om uw betalingsinformatie vooraf in te vullen.

 • Daarnaast werken we samen met derde partijen die ons informatie verstrekken over de klanten van onze merchants, bijvoorbeeld om ons te helpen bij het uitsluiten van merchants die bij fraude betrokken zijn.

Wanneer en waarom delen we deze informatie met derden?

 • Shopify werkt samen met verschillende externe partijen en serviceproviders om onze merchants te helpen met de Services en we kunnen persoonlijke informatie met hen delen om deze inspanningen te ondersteunen.

 • We kunnen uw informatie ook delen in de volgende omstandigheden:

  • om te voorkomen, onderzoeken of om actie ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoede fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze Servicevoorwaarden of enige andere overeenkomst gerelateerd aan de Services of anderszins wettelijk vereist.
   • Als de merchant wiens winkel u bezoekt of toegang toe hebt, ons opdracht geeft deze informatie over te dragen (bijvoorbeeld als deze een app van derden inschakelt die toegang heeft tot persoonlijke gegevens van klanten).
   • om te voldoen aan wettelijke vereisten, of om te reageren op wettige gerechtelijke bevelen, dagvaardingen, bevelschriften of andere verzoeken van overheidsinstanties (inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
 • Persoonlijke informatie kan ook worden gedeeld met een bedrijf dat ons bedrijf of het bedrijf van een merchant verwerft van wie u de winkel bezoekt of toegang tot verschaft, of dit nu het gevolg is van een fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of een andere soortgelijke transactie of procedure.

 • Shopify is verantwoordelijk voor alle verdere overdracht van persoonlijke informatie aan derden in overeenstemming met het EU-VS -Privacy Shield Framework, het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework, en de Canadese Wet Personal Information Protection and Electronic Documents (PIPEDA).

4. Informatie van partners

Partners zijn personen of bedrijven die hebben ingestemd met de voorwaarden van het Shopify Partner Program om met Shopify te werken om de Services te promoten door (a) klanten naar Shopify te verwijzen; (b) het ontwikkelen van Shopify-winkelthema's voor gebruik door merchants; of (c) apps te ontwikkelen met behulp van de Shopify Application Interface (API) voor gebruik door merchants.

Welke informatie verzamelen we van partners en waarom?

 • Wij verzamelen jouw naam, bedrijfsnaam, website, twitter of andere handles voor social media, telefoonnummer(s), adres, bedrijfstype, e-mailadres, PayPal-account en GST/HST-nummer rechtstreeks van u.

  • We gebruiken deze informatie om met u samen te werken, uw identiteit te bevestigen, contact met u op te nemen, u te betalen en te screenen op risico's, fraude of andere soortgelijke problemen.
   • We verzamelen gegevens over de Shopify-websites die u bezoekt. We verzamelen ook gegevens over hoe en wanneer u toegang krijgt tot uw account en het Shopify-platform, inclusief informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw netwerkverbinding, uw IP-adres en informatie over hoe u door de Shopify-interface bladert.
  • We gebruiken deze informatie om u toegang te geven tot onze Services en deze te verbeteren; bijvoorbeeld om onze platforminterface gebruiksvriendelijker te maken. We gebruiken deze informatie ook om de Services voor u te personaliseren; bijvoorbeeld door de volgorde van de apps in de Shopify-app store te verschuiven om u apps te tonen waarvan we denken dat ze interessant voor u zijn.
   • Wij verzamelen persoonlijke informatie over uw klanten die u met ons deelt of die zij rechtstreeks aan ons verstrekken.
  • Wij gebruiken deze informatie om met je samen te werken en om onze Services aan uw klanten te leveren.
   • We zullen ook persoonlijke informatie gebruiken in andere gevallen waarin u ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Wanneer verzamelen we deze informatie?

 • We verzamelen deze informatie wanneer u zich aanmeldt voor een partneraccount, wanneer u een van uw klanten aanmeldt voor onze Services of wanneer uw klanten zichzelf registreren. We verzamelen ook alle aanvullende informatie die u ons zou kunnen verstrekken.

Wanneer en waarom delen we deze informatie met derden?

 • Shopify werkt samen met verschillende externe partijen en serviceproviders om u van onze Services te voorzien en we kunnen persoonlijke informatie met hen delen om deze inspanningen te ondersteunen.

 • We kunnen jouw informatie ook delen in de volgende omstandigheden:

  • om te voorkomen, onderzoeken of om actie ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoede fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze Servicevoorwaarden of enige andere overeenkomst gerelateerd aan de Services of anderszins wettelijk vereist.
   • om ons te helpen bij het uitvoeren van marketing- en/of advertentiecampagnes.
   • om te voldoen aan wettelijke vereisten, of om te reageren op wettige gerechtelijke bevelen, dagvaardingen, bevelschriften of andere verzoeken van overheidsinstanties (inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
 • Persoonlijke informatie kan ook worden gedeeld met een bedrijf dat onze onderneming verwerft, hetzij door fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of een andere soortgelijke transactie of procedure. Als dit gebeurt, plaatsen we een bericht op onze homepage.

 • Shopify zal altijd uw toestemming vragen alvorens uw persoonlijke informatie met derden te delen voor andere doeleinden dan die beschreven in deze Sectie 4.

  • Shopify is verantwoordelijk voor alle verdere overdracht van persoonlijke informatie aan derden in overeenstemming met het EU-V SPrivacy Shield Framework, het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework en de Canadese Wet Personal Information Protection and Electronic Documents (PIPEDA).

5. Informatie van bezoekers van Shopify-website en ondersteuning van gebruikers

Welke informatie verzamelen we en waarom?

 • Als u de Shopify-websites bezoekt, verzamelen wij informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw netwerkverbinding, uw IP-adres en informatie over de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. We verzamelen ook persoonlijke informatie die door u is ingediend via een berichtfunctie van een van onze websites ("Berichtfunctie").

  • We kunnen ook persoonlijke informatie ontvangen wanneer u tickets koopt of andere verzoeken doet aan Shopify via een van onze websites.
  • Van gebruikers van telefonische ondersteuning verzamelen we uw telefoonnummer, gespreksaudio en andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt tijdens ons gesprek. In overeenstemming met onze Servicevoorwaarden kunnen we aanvullende documentatie van u vragen tijdens onze gesprek om uw identiteit te verifiëren.
  • Van gebruikers van chat-ondersteuning verzamelen we uw naam, e-mailadres, informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, j netwerkverbinding, uw IP-adres, chat-transcript en andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt tijdens onze chat. In overeenstemming met onze Servicevoorwaarden kunnen we u om extra documentatie vragen tijdens onze chat om uw identiteit te verifiëren.
  • Van forumgebruikers verzamelen we uw naam, e-mailadres, website-URL en andere persoonlijke informatie die u plaatst.

We gebruiken deze informatie om uw account te verifiëren, om onze Services te leveren en te verbeteren (inclusief ondersteuning of onderhoud van uw account, indien van toepassing) en om eventuele vragen te beantwoorden.

Wanneer verzamelen we deze informatie?

 • Wij verzamelen deze informatie wanneer u de Shopify-websites bezoekt, de op onze websites aangeboden Services gebruikt of met ons contact maakt via e-mail, webformulier, directe berichten, telefoon of content plaatst op of via onze websites (inclusief forums, blogs en via een berichtenfunctie). We verzamelen ook alle aanvullende informatie die u ons zou kunnen verstrekken.

6. Informatie van cookies en soortgelijke volgtechnologieën

Wat is een cookie? Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die een unieke ID kan bevatten. Cookies worden vanaf een website naar je browser verzonden en op je apparaat opgeslagen. We kennen een ander cookie toe aan elk apparaat dat onze website bezoekt.

Waarom gebruikt Shopify cookies en soortgelijke traceringstechnologie?

 • Wij gebruiken cookies om uw apparaat te herkennen en om u een persoonlijke ervaring op onze websites te bieden, of anders via de Services. We gebruiken ook cookies als onderdeel van de Services, bijvoorbeeld om het winkelwagentje voor de winkels van onze merchants te bedienen. Lees meer over hoe we cookies gebruiken op onze sites en de sites van onze merchants in ons Cookiebeleid.

 • We gebruiken cookies voor gerichte advertenties van Google, Facebook, Bing, SourceKnowledge, en andere externe leveranciers. We gebruiken ook cookies en andere informatie van uw browser en/of apparaat om u te voorzien van gepersonaliseerde advertenties, advertentieweergave en rapportage over meerdere sessies en apparaten.

 • Onze externe advertentiepartners gebruiken cookies om uw eerdere bezoeken aan onze websites en elders op het internet te volgen om u gerichte advertenties te kunnen aanbieden. Ga voor meer informatie over gerichte of gedragsgerichte advertenties naar https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising.

 • Afmelden: u kunt zich afmelden voor gerichte advertenties die worden aangeboden via specifieke externe leveranciers door naar de [Opt-Out-pagina] van de Digital Advertising Alliance (http://optout.aboutads.info/#!/) te gaan, of de [Opt-out pagina] van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/?c=1).

 • We kunnen ook webbakens, software-ontwikkelingskits en andere geautomatiseerde volgmethoden gebruiken op onze websites, in de communicatie met u en in onze producten en services om de prestaties en betrokkenheid te meten.

 • Houd er rekening mee dat, omdat er geen consistent inzicht in de industrie is over hoe te reageren op "Do Not Track"-signalen, we onze gegevensverzameling en -gebruikspraktijken niet wijzigen wanneer we een dergelijk signaal van uw browser detecteren.

7. Apps van derden

 • Shopify's platform biedt merchants de mogelijkheid om hun winkels te verbinden met applicaties van derden om nieuwe functionaliteiten in hun winkel aan te passen of aan te bieden. Tenzij vermeld als "Made by Shopify", is Shopify niet verantwoordelijk voor en heeft het geen controle over hoe deze apps werken. merchants kunnen uiteindelijk zelf bepalen welke apps ze willen gebruiken in hun winkels en moeten ervoor zorgen dat ze dat doen in overeenstemming met de relevante privacy- en gegevensbeschermingsvereisten.

8. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

 • In het algemeen bewaren we uw persoonlijke gegevens gedurende uw relatie met ons. Voor merchants betekent dit dat we uw gegevens bewaren zolang u een winkel op ons platform onderhoudt. Voor partners betekent dit dat we uw gegevens bewaren totdat u ons laat weten dat u uw partnerrelatie met ons wilt beëindigen. Voor de klanten van onze merchants verwerken we uw informatie over het algemeen alleen als een gegevensverwerker namens onze merchants, en het is aan de merchant om te bepalen hoe lang ze uw informatie in onze systemen zullen opslaan.

 • Shopify treedt op als gegevensverwerker namens onze merchants, behalve wanneer persoonlijke gegevens van klanten van merchants worden gebruikt voor de doeleinden die voor ons zijn gespecificeerd in Deel 3 'Waarvoor gebruiken we deze gegevens?' Doeleinden omvatten risico- en fraude-monitoring.

 • Nadat u uw relatie met ons hebt beëindigd, zullen we in het algemeen gearchiveerde kopieën van uw persoonlijke gegevens opslaan voor legitieme bedrijfsdoeleinden, bijvoorbeeld om een contractuele claim te verdedigen of voor auditdoeleinden en om te voldoen aan de wet, behalve wanneer we een geldig verzoek tot verwijdering ontvangen, of, als u een merchant bent, u uw account beëindigt en uw persoonlijke gegevens worden verwijderd op basis van ons standaard verwijderingsproces.

 • Als u Shop Pay gebruikt, bewaren wij uw gegevens zolang uw Shopify Pay-account actief blijft. Als u uw Shopify Pay-account wilt verwijderen en al uw persoonlijke gegevens die in verband met dat account zijn opgeslagen wilt verwijderen, gebruikt u de werkbalk "Afmelden" onderaan onze Shopify Pay-website.

 • We zullen doorgaan met het opslaan van anonieme of geanonimiseerde informatie, zoals websitebezoeken, zonder identificatiegegevens, om onze Services te verbeteren.

9. Wat wij niet doen met uw persoonlijke informatie

 • We delen nooit persoonlijke informatie en zullen dit ook nooit vrijgeven, verkopen, verhuren of op andere wijze aan andere bedrijven verstrekken (anders dan aan specifieke Shopify-merchants met wie u interactie hebt, of aan externe apps of serviceproviders die door die merchants worden gebruikt als u een consument bent, of Partners die u inhuurt als u een merchant bent) voor de marketing van hun eigen producten of services.

We zullen en willen de informatie van uw klanten niet 'verkopen', zoals die term wordt gebruikt in de Californische wet.

 • Als u een merchant bent die Shopify's Services gebruikt, maken wij geen gebruik van de persoonlijke gegevens die wij van u of uw klanten verzamelen om onafhankelijk contact op te nemen met uw klanten of deze aan hen aan te bieden. Shopify kan echter contact opnemen met uw klanten of deze op de markt brengen als we hun informatie verkrijgen van een andere bron, bijvoorbeeld van de klanten zelf (bijvoorbeeld als zij consumentgerichte services van Shopifygebruiken zoals Arrive of Shopify Pay).* We zullen u niet meer kosten in rekening brengen of u een ander serviceniveau bieden als u uw privacyrechten uitoefent.

10. Hoe houden we uw persoonlijke gegevens veilig?

 • We volgen industriestandaarden voor informatiebeveiligingsbeheer om gevoelige informatie te beschermen, zoals financiële informatie, intellectueel eigendom, gegevens van werknemers en alle andere persoonlijke informatie die aan ons is toevertrouwd. Onze informatiebeveiligingssystemen zijn van toepassing op mensen, processen en informatietechnologiesystemen op basis van risicobeheer.

 • Wij voeren jaarlijkse audits uit om zeker te zijn dat onze manier van omgaan met uw creditcardinformatie in overeenstemming is met de richtlijnen van de branche. We zijn gecertificeerd als een PCI DSS Level 1-compatibele serviceprovider, wat het hoogste beschikbare nalevingsniveau is, en ons platform wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe gekwalificeerde beveiligingsassessor.

 • Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode is 100% veilig. Daarom kunnen we de absolute veiligheid van uw persoonlijke gegevens niet garanderen.

11. Inwoners van de Europese Economische Ruimte ("EER")

Shopify werkt met merchants en gebruikers over de hele wereld, ook in de EER. Als u zich in de EER bevindt, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt door de Ierse affiliate van Shopify, Shopify International Ltd. Als onderdeel van onze service kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen naar andere regio's, waaronder Canada en de Verenigde Staten. Om ervoor te zorgen dat uw informatie wordt beschermd wanneer het uit de EER wordt overgebracht, vertrouwt Shopify op het EU-VS-Privacy Shield (hieronder uitvoeriger beschreven), evenals op overeenkomsten tussen bedrijven tussen onze verschillende affiliates die uw informatie namens Shopify International Ltd. kunnen verwerken.

Als u zich in de EER bevindt, hebt u bepaalde rechten op grond van de Europese wetgeving met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht toegang te vragen tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen van, of overbrengen naar een andere serviceprovider, of bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens. Als u een merchant, een partner, een bezoeker van Shopify's websites of een gebruiker van de ondersteuningsdiensten van Shopify bent en deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Als u een klant bent van een merchant die het platform van Shopify gebruikt en deze rechten wenst uit te oefenen, neem dan rechtstreeks contact op met de merchants met wie u rechtstreeks contact hebt gehad; wij reden namens hen als verwerker op en kunnen uw verzoek alleen doorsturen om hen toestemming te geven om reageren.

Als u ontevreden bent met het antwoord dat u van ons ontvangt, hopen we dat u contact met ons opneemt om het probleem op te lossen. U heeft ook het recht om op elk gewenst moment een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit in uw rechtsgebied.

Als u zich bovendien in de EER bevindt, merken wij op dat we uw informatie in het algemeen verwerken om onze contracten met u te kunnen nakomen (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de Site), of anders onze legitieme zakelijke belangen die hierboven zijn vermeld, na te streven, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw toestemming voor een bepaalde verwerkingshandeling te verkrijgen. In het bijzonder verwerken wij uw persoonlijke gegevens om de volgende legitieme belangen na te streven, voor onszelf, onze merchants, onze partners of andere derde partijen (inclusief de klanten van onze merchants):

 • Om merchants en anderen van onze diensten en toepassingen te voorzien;

 • Om risico's en fraude op ons platform te voorkomen;

 • Om communicatie, marketing en reclame te bieden;

 • Voor rapportage en analyse;

 • Om merchants te helpen zoeken naar en integreren met apps via onze app store;

 • Voor het oplossen van problemen, ondersteunende diensten of om vragen te beantwoorden;

 • Om functies of extra diensten uit te testen;

en * om onze services, applicaties en websites te verbeteren.

Wanneer we persoonlijke informatie verwerken om deze legitieme belangen na te streven, doen we dit wanneer we van mening zijn dat de aard van de verwerking, de informatie die wordt verwerkt en de technische en organisatorische maatregelen die worden toegepast om die informatie te beschermen, kunnen bijdragen de risico's voor de betrokkene te beperken.

12. Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie over de grenzen heen?

Hoewel Shopify Inc. een Canadees bedrijf is, bieden we diensten aan particulieren en onze technologieprocessen verwerken gegevens van gebruikers over de hele wereld. Shopify kan uw persoonlijke gegevens daarom verzenden buiten het land, de staat of provincie waar u zich bevindt.

Shopify (in het bijzonder Shopify's affiliate Shopify Data Processing (VS) Inc., Shopify Payments (VS) Inc. en Shopify (VS) Inc.) voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens van betrokkenen in de Europese Economische Ruimte ("EER"), en met het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie van betrokkenen in Zwitserland. In dit verband hebben we verklaard dat we ons houden aan de Privacy Shield Principles van kennisgeving, keuze, aansprakelijkheid voor verdere overdrachten, beveiliging, gegevensintegriteit en doelbinding, toegang, beroep, handhaving en aansprakelijkheid.

Als u zich in de EER of in Zwitserland bevindt en van mening bent dat uw persoonlijke gegevens zijn gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met het bovenstaande relevante privacybeleid, neem dan contact met ons op via de onderstaande informatie. Als uw klacht of geschil nog steeds niet is opgelost, kunt u ook contact opnemen met het International Center for Dispute Resolution®, de internationale afdeling van de American Arbitration Association® (ICDR/AAA). Deze organisatie biedt onafhankelijke diensten voor geschillenbeslechting, kosteloos. ICDR/AAA kan gecontacteerd worden via http://go.adr.org/privacyshield.html.

Als u, na een poging om een geschil via ICDR/AAA op te lossen, meent dat uw bezorgdheid over het gebruik van uw persoonlijke informatie niet is opgelost, kunt u het probleem oplossen door middel van bindende arbitrage. Ga voor meer informatie over het bindende arbitrageproces naar http://www.privacyshield.gov.

Door deel te nemen aan het EU-VS Privacy Shield Framework en het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework, zijn de deelnemende Amerikaanse entiteiten van Shopify onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. Ga naar https://www.privacyshield.gov voor meer informatie over het EU-VS Privacy Shield en het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield. U kunt de certificeringsverklaring van Shopify bekijken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNSNAA4&status=Active.

13. Geautomatiseerde besluitvorming

Tijdens het aanbieden van onze diensten, gebruikt Shopify een aantal algoritmen voor machine learning en vormen van geautomatiseerde besluitvorming. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van geautomatiseerde besluitvorming: om risico's en fraude door merchants te voorkomen; om merchants te helpen frauduleuze transacties van hun klanten te vermijden; om de ervaring van merchants te personaliseren wanneer ze onze admin- en app store gebruiken; en om te bepalen of u in aanmerking komt voor bepaalde diensten (zoals Shopify Capital).

De meeste van deze algoritmen (met uitzondering van de personalisatiefuncties en een subset van klantrisicos/fraudescreening, hieronder in meer detail besproken), zijn niet volledig geautomatiseerd en bevatten enige menselijke tussenkomst (klantenrisico's en fraudescores worden bijvoorbeeld verstrekt aan merchants, die opzettelijk beslissen hoe erop te handelen). Onze personalisatie- algoritmen zijn volledig geautomatiseerd, maar hebben alleen invloed op weergavefuncties, zoals hoe apps in de app store aan u worden gepresenteerd. Evenzo hebben we een kleine subset van volledig geautomatiseerde blacklists voor het screenen van fraude, die, als we denken dat een transactie is gedaan met behulp van gestolen of frauduleuze betalingsinformatie, een klant kan beletten een transactie te voltooien, maar slechts voor een periode van een paar uur en een paar dagen.

14. Controle over en toegang tot uw persoonlijke informatie

Shopify begrijpt dat u rechten heeft over uw persoonlijke gegevens en neemt redelijke stappen om u toe te staan om het gebruik van uw persoonlijke informatie te benaderen, te corrigeren, aan te passen, te verwijderen, over te slaan of te beperken. Als u een merchant of een partner bent, kunt u vele soorten persoonlijke gegevens, zoals betalings- of contactgegevens, rechtstreeks bijwerken in uw accountinstellingen. Als u uw persoonlijke gegevens niet in uw accountinstellingen kunt wijzigen, of als u zich zorgen maakt over gegevens die worden verzameld terwijl u de websites van Shopify bezoekt of onze ondersteuningsservices gebruikt, neem dan contact met ons op om de vereiste wijzigingen aan te brengen. Houd er rekening mee dat als u ons een verzoek stuurt met betrekking tot uw persoonlijke informatie, we er zeker van moeten zijn dat u het bent voordat we kunnen reageren. Om dit te doen, kunnen we om documentatie vragen die uw identiteit verifieert en die we na verificatie zullen verwijderen.

Als u een geautoriseerde agent wilt aanwijzen om uw rechten voor u uit te oefenen, stuur ons dan een e-mail via het e-mailadres dat we van u hebben opgeslagen. Als u ons een e-mail stuurt vanaf een ander e-mailadres, kunnen we niet bepalen of het verzoek van u afkomstig is en kunnen we uw verzoek niet inwilligen. Vermeld in uw e-mail de naam en het e-mailadres van uw geautoriseerde agent.

Als u klant van een merchant bent en deze rechten wilt uitoefenen, neem dan rechtstreeks contact op met de merchants met wie u rechtstreeks contact hebt gehad. Wij handelen namens hen als verwerker en kunnen uw verzoek alleen aan hen doorsturen om hen te laten reageren.Het is belangrijk om te onthouden dat als u het gebruik van uw persoonlijke gegevens verwijdert of beperkt, de Services mogelijk niet goed werken. Als u Shop Pay gebruikt en uw persoonlijke gegevens wilt laten wissen, gebruik dan de "Opt Out"-tool onderaan de [Shopify Pay-website] https://pay.shopify.com/).

15. Contact opnemen met Shopify

Als u een juridisch verzoek wilt indienen of een dagvaarding of soortgelijk document wilt verzenden met informatie over onze merchants, hun winkels of andere partijen waarvan wij de gegevens verwerken, raadpleeg onze Richtlijnen voor juridische verzoeken.

Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens of dit beleid, of als u een klacht wilt indienen over hoe Shopify uw persoonlijke gegevens verwerkt, neem dan via e-mail contact op met Shopify via privacy@shopify.com of via de onderstaande contactgegevens.Als u in Europa bent:

Shopify International Limited

Tav: Gegevensbeschermingsfunctionaris

c/o Intertrust Ireland

2e Floor 1-2 Victoria Buildings

Haddington Road

Dublin 4, D04 XN32

Ierland

Als u zich in Azië, Australië of Nieuw-Zeeland bevindt:

Shopify Commerce Singapore PTE. LTD.,

77 Robinson Road,

#13-00 Robinson 77,

Singapore, 068896,

Tav: Legal/Privacy Team

Als u ergens anders bent:

Shopify Inc.

Tav: Chief Privacy Officer

151 O’Connor Street, Ground floor

Ottawa, ON K2P 2L8

Canada

Meest recente update: 14 oktober 2020
© 2021 Shopify Inc.